Naša ekipa

Naša ekipa

APEX ima trenutno več kot 100 delavcev, NAŠA EKIPA Ima koordinacijske sposobnosti, duh timskega dela. Studiozna narava in predanost.

Skupinsko delo je pri našem delu zelo pomembno. Pogosto se zgodi, da nekdo sam ne more opraviti dela. Potrebuje več ljudi, da ga skupaj sestavijo. Lahko rečemo, da nekaterih pomembnih nalog ne bi bilo mogoče opraviti brez timskega dela. Kitajska ima star rek: "Enotnost je moč", kar pomeni pomen timskega dela.

Kultura podjetja

Svetovno znamko podpira korporativna kultura. Zavedamo se, da je njeno korporativno kulturo mogoče oblikovati le z vplivom, infiltracijo in integracijo. Razvoj naše skupine so v preteklih letih podpirale njene temeljne vrednote -------Poštenost, inovativnost, odgovornost, sodelovanje.

Iskrenost

Naša skupina se vedno drži načela, usmerjenega v ljudi, upravljanja integritete, najvišje kakovosti, vrhunskega ugleda. Poštenost je postala pravi vir konkurenčne prednosti naše skupine.

Ker imamo takšen duh, smo vsak korak naredili enakomerno in trdno.

Inovacije

Inovacije so bistvo naše skupinske kulture.

Inovacije vodijo v razvoj, kar vodi v večjo moč, Vse izvira iz inovacij.

Naši ljudje uvajajo inovacije v konceptu, mehanizmu, tehnologiji in upravljanju.

Naše podjetje je za vedno v aktiviranem stanju, da sprejme strateške in okoljske spremembe ter se pripravi na nove priložnosti.

Odgovornost

Odgovornost človeku omogoča vztrajnost.

Naša skupina ima močan občutek odgovornosti in poslanstva za stranke in družbo.

Moči takšne odgovornosti ni mogoče videti, vendar jo je mogoče občutiti.

Vedno je bila gonilna sila razvoja naše skupine.

Sodelovanje

Vir sodelovanja je sodelovanje

Prizadevamo si za oblikovanje sodelujoče skupine

Sodelovanje pri ustvarjanju win-win situacije je zelo pomemben cilj za razvoj podjetja

Z učinkovitim izvajanjem sodelovanja na področju integritete,

Naša skupina je uspela doseči integracijo virov, medsebojno dopolnjevanje,

naj se strokovnjaki v celoti posvetijo svoji posebnosti

kgdj
44
11